Sad Shayari

वो कल भी पास पास था वो आज भी करीब है। 

20190714 170341

 Sad Shayari 


Aɑj Usŋɘ Mujʜɘ ɣɘʜ  kʜɘ kɑɽ cʜoɽ dɩɣɑ ʈuɱ ɱɘɽɩ 乙ɩŋdɑԍɩ kɩ sɑBsɘ Bɑdɩ Bʜooɭ ʜo .

20190714 170511


इम्तहान बहुत दिए मैंने अब बारी तुम्हारी है। 

20190714 170731

 सैड शायरी 


सुनो चलो जाने दो कुछ नहीं। 

20190714 171155


कैसे मनाऊ मैं उस नादान को, गुस्सा कर के जो खुद भी परेशान रहता है। 

20190714 180311

Sad Shayari In Hindi

Leave a Comment